ALGEMENE VOORWAARDEN

LG – ZOOM.NL – CAPTURE OPTIMISM ACTIEVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze actievoorwaarden (hierna ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de te organiseren CAPTURE OPTIMISM campagne die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux Sales B.V., kantoorhoudende Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland, met een bijkantoor gevestigd en kantoorhoudende aan de Prins Boudewijnlaan 41 2650 Edegem, België (hierna: “LG”).

DEELNAME

De CAPTURE OPTIMISM campagne (hierna “de Actie”) loopt van maandag 31 augustus tot en met zondag 08 november 2015. Door deelname aan de Actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van de actievoorwaarden. In geval de deelnemer op het moment van de deelname jonger dan 18 jaar is, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te beschikken en deze goedkeuring op eerste verzoek te overleggen aan LG.

TOELICHTING ALGEMENE VOORWAARDEN CAPTURE OPTIMISM ACTIE

HET THEMA CAPTURE OPTIMISM

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Capture Optimism campagne
 • In de periode van 31 augustus tot en met 08 november 2015 is de Capture Optimism campagne actief. De bedoeling is dat 10 consumenten met een voorliefde voor fotografie en/of professionele fotografen projecten of onderwerpen in beeld gaan brengen met een LG G4 smartphone. De voorwaarde is echter wel dat de projecten of onderwerpen een sociaal of duurzaam karakter hebben. Om geselecteerd te worden als een van de 10 fotografen mag iedereen zich met 1 project of onderwerp inschrijven gedurende de inschrijfperiode.
 • Wat wel en niet een sociaal of duurzaam karakter heeft, is voor de een anders dan de ander. Daarom mogen mensen stemmen op een onderwerp en bepalen een vakjury en het aantal stemmen uiteindelijk welke projecten en of onderwerpen in aanmerking komen.

ZO WERKT DE SELECTIE VAN DE 10 FOTOGRAFEN DIE OP REIS GAAN

 • In de periode van 31 augustus tot en met 27 september 2015 mogen deelnemers zich inschrijven als kandidaat om een verhaal over optimism te gaan fotograferen. De deelnemer dient zijn motivatie te omschrijven bij de inschrijving alsmede ook 3 foto’s te uploaden. Zowel de motivatie van de deelnemer, als de kwaliteit van de foto’s worden beoordeeld.
 • Op 28 september 2015 worden 10 deelnemers geselecteerd als winnaar. Deze worden geselecteerd op basis van aantal stemmen op de site en beoordeling door de vakjury. De stemmen op de site gelden voor 49% en de stemmen van de vakjury voor 51%.
 • De vakjury bestaat uit twee afgevaardigden van LG en twee afgevaardigden van Zoom.
 • De foto’s mogen digitaal bewerkt zijn, welke ingestuurd worden door de deelnemers.
 • Foto’s en of teksten waarvan de vakjury vindt dat die niet binnen het thema ‘Capture Optimism’ vallen of die op andere wijze niet voldoen aan de gestelde eisen, worden door de redactie niet geplaatst.
 • De foto’s mogen maximaal 5 MB zijn. Aanvaardbare bestandsformaten zijn: Png, Jpg en Tif.
 • De finalist(en) zullen op de hoogte worden gesteld via het door hun opgegeven e-mail adres en/of mobiel telefoonnummer.
 • Finalisten zullen onder voorbehoud tussen 05 oktober en 18 oktober 2015 hun Capture Optimism verhaal in beeld brengen met een LG G4 smartphone. Zij ontvangen hiervoor een onkostenvergoeding van 1000,- euro en mogen de LG G4 smartphone ter waarde van 599,- euro na afloop houden.
 • Met de finalisten wordt in week 40, 28 september tot en met 04 oktober, een afspraak gemaakt op een nader te bepalen locatie in Amstelveen. De vakjury kan en mag tijdens deze afspraak tot een besluit komen om – zonder opgave van reden – de deelname aan de verdere campagne voor een deelnemer te weigeren. In dit geval zal de vakjury besluiten of er een nieuwe kandidaat wordt geselecteerd en of de gediskwalificeerde kandidaat aanspraak kan maken op de onkostenvergoeding en de LG G4 smartphone.
 • Alle finalisten zullen tenminste 10 foto’s maken van het door hun opgegeven Capture Optimism onderwerp met de LG G4 smartphone. Die foto’s worden op www.captureoptimism.nl gepubliceerd en de fotograaf dingt mee naar de Smartphone Photographer of the Year ‘15 award. Daarnaast zullen fotografen zichzelf (laten) filmen met de LG G4 terwijl zij op locatie zijn waarbij ze iets inhoudelijks over hun Capture Optimism onderwerp en hun motivatie vertellen.
 • Tenminste 1 foto met begeleidende tekst en het filmmateriaal wordt tussen 05 oktober en 18 oktober 2015 met LG en Zoom gedeeld ter publicatie op www.captureoptimism.nl.

ZO WERKT DE SMARTPHONE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR ‘15 AWARD

 • In de periode 19 oktober t/m 25 oktober 2015 kan er via www.captureoptimism.nl gestemd worden op de door de winnaars geselecteerde foto’s. Elke winnaar levert hiervoor 10 foto’s aan die over hun Capture Optimism project gaan.
 • Op 26 oktober 2015 wordt de winnende fotograaf bekendgemaakt. De foto met de meeste stemmen op de site geldt als winnaar.
 • De fotograaf die de winnende foto heeft gemaakt ontvangt binnen 1 week de officiële Smartphone Photographer of the Year ‘15 award uit handen van LG en Zoom.
 • Alle ingezonden foto’s en verhalen en de winnaar worden in een andere – nog nader te bepalen – vorm gepubliceerd in een van de komende Zoom magazine edities.

ZO WERKT DE ONLINE VEILING

 • De beste foto van elke fotograaf wordt beschikbaar gesteld voor de online veiling. Deze foto’s worden geselecteerd aan de hand van de uitkomst van de stemronde Smartphone Photographer of the Year ‘15 award.
 • Van 26 oktober tot en met 08 november 2015 kan er via www.captureoptimism.nl een bedrag geboden worden op elk van deze foto’s. De data van de veiling worden nog nader bepaald.
 • Biedingen mogen gedaan worden vanaf 100 euro.
 • Diegene met het hoogste bod ontvangt binnen 2 weken na sluiting de betreffende foto afgedrukt op ecologisch verantwoord bamboe in een formaat van 50cm/75cm/2,5cm.

ZO WERKT DE STEMWEDSTRIJD

 • Deelnemen aan deze actie kan ook door te stemmen op de foto’s. Er zijn twee perioden waarin gestemd kan worden. De eerste periode vind plaats van 31 augustus tot en met 27 september 2015 (ter bepaling van de 10 finalisten). De tweede periode vind plaats van 19 oktober tot en met 25 oktober 2015 (ter bepaling van de SMARTPHONE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR ‘15 AWARD).
 • Stemmen kan door je stem, inclusief de foto waarop je stemt, te sharen via een social mediaplatform; Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Je mag elke dag per social media kanaal 1 x stemmen op de betreffende deelnemers van de Capture Optimism Actie. Een stem is een openbare share die tenminste gedeeld wordt met vrienden binnen het betreffende social media kanaal. Een stem die alleen privé geshared wordt binnen het betreffende social media kanaal, telt niet mee als een geldige stem.
 • Iedere stemmende deelnemer kan zo vaak deelnemen als hij zelf wil. Een stemmende deelnemer komt echter slechts in aanmerking voor maximaal één prijs gerekend over beide perioden.
 • Deelnemers die meedoen aan de fotowedstrijd en de SMARTPHONE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR ‘15 AWARD zijn van deelname aan het stemmen uitgesloten.
 • Gedurende de eerste periode maakt een stemmende deelnemer kans op een LG OLED TV (55EG960V) ter waarde van 3.999,- euro of één van de vier LG G4 smartphones (H815) ter waarde van 599,- euro.
 • Gedurende de tweede periode maakt de deelnemer kans op een LG OLED TV (55EG960V) ter waarde van 3.999,- euro of één van de vier LG G4 smartphones (H815) ter waarde van 599,- euro. De totale waarde van het prijzenpakket dat conform het bovenstaande onder de winnaars wordt verdeeld heeft een waarde van 12.790,- euro.
 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • De winnaars van de stemwedstrijd zullen worden aangewezen op onpartijdige wijze.
 • De trekking van de eerste periode vind plaats op maandag 28 september 2015 en de trekking van de tweede periode op maandag 26 oktober 2015. LG en Zoom zullen binnen 2 weken na de trekking contact opnemen met de betreffende winnaars om in overleg met de winnaars tot uitreiking over te gaan van de betreffende producten.
 • De eventuele verschuldigde (kansspel)belasting komt voor rekening van LG en Zoom, tenzij dit in de aanvullende voorwaarden anders is vermeld.

MEDIA UITINGEN EN PUBLICATIES

 • Deelnemers geven door hun deelname aan voornoemde fotowedstrijden toestemming, dat hun video’s, foto’s en teksten, bewerkt en onbewerkt, naar eigen inzicht, gebruikt mogen worden ter promotie van de Capture Optimism campagne, dan wel overige promotionele acties door LG en Zoom. Onder andere vallen hieronder: alle social media kanalen van LG en Zoom, het Zoom magazine, Point of Sale materiaal van LG en natuurlijk op de site www.captureoptimism.nl.

FOTOMATERIAAL – HET IS NIET TOEGESTAAN OM

 • foto’s en of teksten te uploaden die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
 • foto’s en of teksten te uploaden met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreuk makende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen;
 • foto’s en of teksten te uploaden met reclame-uitingen;
 • foto’s en of teksten in te sturen onder de naam van iemand anders;
 • foto’s in te sturen die niet door inzender zelf zijn genomen.

DISCLAIMER

 • LG en Zoom streven naar een zorgvuldig beheer van deze website www.captureoptimism.nl, maar kunnen geen volledige controle uitoefenen op de foto’s en of teksten die derden publiceren op deze website.
 • LG en Zoom aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van foto’s en of teksten die gebruikers op de site publiceren.
 • Ook aanvaarden LG en Zoom geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto’s en of teksten mogelijk (verder) worden gepubliceerd. Indien je van mening bent dat er sprake is van overtreding van bovenstaande gebruikersregels kun je contact opnemen via info@captureoptimism.nl.

RECHTEN LG EN ZOOM

 • LG en Zoom behouden zich het recht voor om je toegang tot deze site zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen;
 • LG en Zoom behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming foto’s te bewerken, foto’s en of teksten niet openbaar te maken of deze te verwijderen van de site;
 • LG en Zoom zijn onherroepelijk gerechtigd de foto’s en of teksten die op deze site staan of hebben gestaan, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet, radio, televisie en gedrukte media (omroepbladen, dag-, nieuws- en weekbladen), alsmede om de foto’s te exposeren ten behoeve van deze champagne dan wel van promotionele doeleinden van LG en/of Zoom. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via deze site gepubliceerde materiaal, zijn eigendom van LG en Zoom en/of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende gebruikers/eigenaren.
 • Behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan, mag niets van deze site worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van LG en Zoom.

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden van LG en Zoom. Door deelname hieraan gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.
 • Deze wedstrijden worden georganiseerd door LG Electronics Benelux Sales B.V., kantoorhoudende Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland, met bijkantoor gevestigd te en kantoorhoudende aan de Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België.
 • Deelname is uitgesloten voor alle medewerkers van LG, Zoom en andere entiteiten betrokken bij de organisatie van deze campagne.
 • Deze Actie kent twee kansspel elementen, waarbij de deelnemer kans maakt op een prijs. De eerste periode vind plaats van 31 augustus tot en met 27 september 2015. De tweede periode vind plaats van 19 oktober tot en met 25 oktober 2015.
 • Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. LG en Zoom mogen de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een deelnemer ingezonden foto(s) en in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder inbegrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de fotowedstrijd ofwel ouder te zijn dan 18 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. LG en Zoom mogen een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
 • Voor alle wedstrijden geldt dat de LG en Zoom voor deelname hieraan geen kosten in rekening zal brengen.
 • De prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 • LG en Zoom handelen conform de gedragscode promotionele kansspelen 2014.
 • LG en Zoom kunnen te allen tijde zonder opgave van reden een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten, maar zeker indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens LG en Zoom of derden.
 • LG en Zoom behouden zich het recht voor de wedstrijd vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Over de uitslagen van de zowel de foto als de stemwedstrijden wordt niet gecorrespondeerd.
 • In het geval een deelnemer zich wenst uit te schrijven, kan de deelnemer dit laten weten door een email te sturen naar support@captureoptimism.nl.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan alle wedstrijden geschiedt volledig op eigen risico. Behalve in geval van opzet of grove schuld zijn LG en Zoom niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van (deelname aan) de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: het niet kunnen deelnemen aan de Actie; uitsluiting van deelname of diskwalificatie; gebreken aan de prijs; te late ontvangst van de prijs; geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs; het niet gebruik kunnen maken van de prijs; of het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Zie eveneens verwijzing naar Legal statement op lg.com/nl.
 • Alle beslissingen van LG zijn zonder verhaal. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt LG zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van de deelname uit te sluiten.
 • LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de algemene en/of de aanvullende actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, zonder dat LG daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de actie, zal door LG bekend worden gemaakt op de actiewebsite.

OVERIGE VOORWAARDEN

 • Voor dit platform geldt dat je hier foto’s en onderwerpen mag uploaden en/of beoordelen, mits je de hierboven weergegeven bepalingen en voorwaarden aanvaard.
 • Door foto’s en onderwerpen op deze site te plaatsen en/of te beoordelen geef je automatisch aan hiermee in te stemmen.
 • LG en Zoom hebben het recht bovenstaande voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden op deze website bekendgemaakt en treden direct in na bekendmaking.
 • Op de actie, de algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorziet beslist LG.
 • Vragen, opmerkingen en of klachten kunnen schriftelijke gestuurd worden naar LG Electronics Benelux, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland. Onder vermelding van Mobile Communications – Capture Optimism, dan wel naar het volgende emailadres: info@captureoptimism.nl. Het schrijven zal binnen 4 weken na datum ontvangst worden beantwoord.

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.